Kompas 5: iskaz interesa za osobe u pratnji

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

u sklopu projekta “Compass for Progress and Excellence 5″, KOMPAS 5, br. projekta: 2023-1-HR01-KA121-VET-000126979 planirane su 4 mobilnosti naših učenika u Sloveniju, Španjolsku i Portugal. 
 
Ovim Vas putem pozivamo da iskažete interes za sudjelovanje u projektu u ulozi osoba u pratnji. 
 
Osoba u pratnji putuje zajedno s učenicima te vodi brigu o njima, komunicira s projektnim timom u školi i koordinatorima partnerima, pomaže učenicima u situacijama u kojima je potrebno tijekom mobilnosti. 
 
Svi zainteresirani neka ispune upitnik u nastavku do utorka, 26. 9. 2023.