Goo Be Cool: Cultural bluff

U sklopu školskog projekta Goo Be Cool, učenici 2. D razreda s profesoricom Ramzijom Dolić sudjelovali su u radionici na temu Cultural Bluff. Aktivnost se izvodila na način da su učenici između istinitih tvrdnji o određenoj kulturi stavljali i jednu netočnu koju je suparnička grupa trebala prepoznati. Cilj aktivnosti bio je razvijanje tolerancije, osjećaja poštovanja prema drugim narodima i kulturama te prihvaćanje različitosti.

cultural bluff 1cultural bluff