Još jedan uspješan i zanimljiv završni rad

Predstavljamo vam jedan vrlo uspješan završni rad našeg učenika Adama Bošnjaka iz 4. F razreda. Rad je obranjen u petak, 23. 6. 2017. godine.

Tema završnog rada bila je Maketa tradicionalne slavonske kuće prema postojećoj kući staroj 200 godina. Adamova mentorica bila je profesorica Marija Kristić.

Čestitamo! 🙂