Koliko ste visoki?

… zna učenik Valentino Kos!

Valentino je kao temu svoga završnoga rada uzeo izradu visinomjera u kojem se nalazi ultrazvučni senzor koji mjeri visinu objekta i pomoću mikrokontrolera – arduina, ispisuje visinu na LCD zaslonu.

Rad je izrađen u sklopu predmeta Senzorika, a mentorica je profesorica Jasna Hrstić.

Valentino je dobitnik i nagrade Matice hrvatske koja se dodjeljuje najuspješnijim maturalnim i završnim radovima.

Čestitamo Valentinu i njegovoj mentorici! 🙂

IMG_20170621_111808