Natječaj za idejno rješenje školskog zidnog murala

Uvjeti raspisa natječaja

  1. Opći uvjeti

1.1. Natječaj raspisuje Tehnička škola Slavonski Brod.

Provoditelj aktivnosti je Volonterski klub Tehničke škole „Plavi mravi“.

1.2.Svrha i cilj natječaja su dobivanje najpovoljnijega idejnog rješenja za oslikavanje istočnog zida u dvorištu Tehničke škole Slavonski Brod, kako bi se u sklopu akcije „Zelena čistka“ uredio vanjski prostor škole.

1.3. Pravo sudjelovanja na natječaju ima svaki učenik Tehničke škole s jednim ili više idejnih rješenja.

 

  1. Sadržaj natječajnog rada

2.1. Natjecatelj prema predloženim uvjetima treba izraditi idejno rješenje za oslikavanje školskog zida muralom.

2.2. Idejno rješenje za oslikavanje školskog zidnog murala treba sadržavati misiju i viziju Tehničke škole, te simbolične prikaze obrazovnih zanimanja (iz sva četiri obrazovna sektora) za koja se učenici u Tehničkoj školi obrazuju, kao i aktivnosti škole na ostalim područjima rada.

 

  1. Rokovi

3.1. Natječaj počinje 28. ožujka 2018. godine (srijeda).

3.2.Crtež murala dostaviti u školsku knjižnicu.

3.3. Rok predaje natječajnih radova je 11. travnja 2018. godine (srijeda) do 18 sati.

 

  1. Ocjenjivački sud

4.1. Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova.

4.2. Ocjenjivački sud će odluku o najboljem radu donijeti 13. travnja 2018. godine (petak) do 13 sati.

4.3. Ocjenjivački sud će pri donošenju odluke voditi računa o sljedećim kriterijima:

       – Usklađenost rada s uvjetima natječaja – u pogledu sadržaja

       – Usklađenost rada s programskim smjernicama