Obrana završnog rada

U utorak, 25. 8. 2020., učenik Teo Margeta Babić obranio je svoj završni rad čija je tema bila izrada makete gradilišta.

Mentorica je profesorica Marija Kristić.