Potvrde o položenoj državnoj maturi

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature

bit će u petak, 21. 7. 2023. u vremenu od 7.00 do 12:00 sati u uredu koordinatora državne mature.