Praktična nastava 4. G

Učenici 4. G razreda tehničar za logistiku i špediciju u sklopu predmeta praktična nastava i ovo polugodište vrijedno rade na svojim radnim mjestima. 
Zahvaljujemo poduzećima koja su rado primila naše učenike:
Mail Boxes Etc.
Autodom Vidaković d.o.o.
Zagrebšped- granični prijelaz
Kožul d.o.o.
Delta Jurasović d.o.o.