Predstavljanje izvannastavnih aktivnosti

Dragi učenici,
obavještavamo vas da će se sljedeći petak, 30. 9. 2022., održati predstavljanje i upisi u izvannastavne aktivnosti. 
Nastava će taj dan biti skraćena u prvoj smjeni, sat će trajati 40 minuta, a upisi će se održati u holu škole s početkom u 12,20h
   Vidimo se!   
 

 

Popis izvannastavnih aktivnosti

RED. BR.

NAZIV

VODITELJ

1. Web Tehničke škole Vjeka Skutari
2. Volonterski klub “Plavi mravi” Tomislav Marinović
3. Školska zadruga “Inovare” Andrea Rašić
4. Mediji Ivan Bitunjac
5. Ekologija Jasna Tomljenović
6. Savjetovalište “Navigator” Jasna Tomljenović
7. Vježbenička tvrtka Tanja Krajina
8. Crveni križ Zrinka Pehar
9. Šahovski klub Jadranka Junačko i Tomislav Marinović
10. Školski sportski klub “Tehničar” Dubravka Mesić, Tomislav Marinović i Ivan Bilić
11. Inovatori Eva Zeba
12. Knjiški moljci Jadranka Junačko