Prigovor na bodovanje ispita državne mature

Poštovani maturanti,

 
prigovor na bodovanje ispita državne mature možete podnijeti 11. 7. 2024. (četvrtak ) i 12. 7. 2024. (petak) od 8:00 do 12:00 u uredu koordinatora državne mature.
 
Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature održati će se 19.7. 2024. (petak) od 8:00 do 12:00 u uredu koordinatora državne mature. Potvrde o položenim ispitima državne mature možete podići i nakon toga datuma, svakim radnim danom od 8:00 do 12:00, u tajništvu ili računovodstvu škole.
 
 
Tomislav Gačić, koordinator državne mature