Prijava na mobilnost u Malagu (Španjolska)

Dragi učenici,

počele su prijave za putovanje u Malagu u sklopu projekta Compass for Progress and Excellence 5 „KOMPAS 5″

Glavni je cilj mobilnosti stjecanje novih znanja i vještina te proširivanje postojećih znanja i vještina iz područja struke kroz individualnu stručnu praksu u inozemstvu. 

Mobilnost je namijenjena učenicima 3. G  razreda Tehničke škole Slavonski Brod (5 učenika), učenicima Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška (5 učenika) te učenicima Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška (5 učenika)

Mobilnost se održava u terminu od  7. 1. 2024. do 20. 1. 2024. 

 
 
Pozivamo zainteresirane učenike da se ispunjavanjem ovoga obrasca, od  6. 10. do 10. 10. 2023. u 12h.,  prijave za sudjelovanje u projektu KOMPAS 5.