Projekt Kvalitetna škola


Tehnička škola je uključena u projekt Kvalitetna škola – škola bez prisile 
još od 2000. godine. Završili smo 7 susreta u 2 stupnja edukacije.
 Projekt afirmira unaprjeđivanje i razvijanje kvalitete ljudskih 
odnosa u svim relacijama, a napose u procesu učenja, tj. odgojno-
obrazovnom radu. Promovira demokratizaciju odnosa kao i osobnu 
razinu odgovornosti svih sudionika.
Program provodimo cijelu godinu kroz sljedeće aktivnosti:
 • Pedagoške radionice na Nastavničkom vijeću, stručnim aktivnima,
   školskim vijećima, roditeljskim sastancima, Vijeću roditelja i
  Vijeću učenika.
 • Timski rad – redovna nastava, sat razrednog odjela, programiranje
  sata razrednog odjela – razrednici po razredima, prijedlozi unapređivanja
  ocjenjivanja – voditelji školskih stručnih vijeća, roditeljski sastanci.
 • Projektna nastava - sat razrednog odjela, politika i gospodarstvo,
  tehnologija goriva i maziva, kultura komuniciranja, hrvatski jezik,
  stručni predmeti.
 • Sastanci s predsjednicima razrednog odjela na kraju 1. polugodišta
   i na kraju šk. godine – prijedlozi za unapređivanje odgojno obrazovnog
   procesa. Iste teme učenici sudjeluju na Razrednim vijećima i Nastavničkom
   vijeću.
 • Na kraju nastavne godine učenici 4. razreda daju osvrt na svoje
  četverogodišnje obrazovanje u Tehničkoj školi i prijedloge za kvalitetniji
  rad škole.
 • Učenici škole sudjeluju u EU kvizu – znanja o Europskoj zajednici
 • Samovrednovanje je obvezna ovogodišnja tema brojnih sastanaka
  Nastavničkog vijeća, Tima za kvalitetu, školskih vijeća –
  predavanja, radionice, timski rad, Swot analiza rada stručnih vijeća
  škole, upitnici za samovrednovanje škole i nastavnikovog rada.

Odgovori