Raspored obrana zavrsnih radova

Dragi maturanti,

raspored obrana zavrsnih radova nalazi se na posebnom panou u holu Tehničke škole.