Step4VET projekt mobilnosti, Finska

12928364_1056446964420601_6453187232811519286_nTehnička škola Slavonski Brod, kao koordinator nacionalnog konzorcija, provela je još jedan projekt mobilnosti, ovaj put nastavnog i nenastvanog osoblja. Projekt financira Europska unija, a sredstva je odobrila Agencija za mobilnost i programe EU u sklopu Erasmus+ programa KA1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Projektom Step4VET ostverena je mobilnost 12 sudionika u Espoo (Finska) u razdoblju od 3.4.2016.-10.4.2016. Tehnička škola Slavonski Brod djelovala je kao koordinator nacionalnog konzorcija koji čine još tri strukovne škole iz regije i to: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Županja i Tehnička škola Požega. Partnerska ustanova u ovome projektu je bila finska Omnia, ustanova koja je 2013. primila  državnu nagradu za kvalitetu u obrazovanju uz priznanje za najinovativnije okruženje za učenje. Cilj projekta Step4VET je modernizacija postojećih kurikuluma partnerskih ustanova kroz inovativne pristupe Finskog obrazovnog modela u strukovnim obrazovnim programima te jačanje kapaciteta ustanova nacionalnog konzorcija na regionalnoj razini.

Ključne vrijednosti na kojem počiva cijelo društvo Finske, a time i obrazovni sustav, su POVJERENJE I ODGOVORNOST. Ove vrijednosti vidljive su u svim dijelovima profesionlanog i društvenog života, a na tim temeljima je finsko obrazovanje prepoznato u svijetu kao model uspješnog obrazovanja za 21.st..

05_1392711375_EU_flag-Erasmus+_vect_POSSudionici mobilnosti imali su priliku prisustvovati predavanjima, radionicama te posjeti nastavi i na taj način saznati u čemu je tajna iznimnog uspjeha finskog obrazovnog sustava. Sudionici su imali priliku saznati zašto je Omnia predvodnik  u državnim i međunarodnim projektima za razvoj obrazovanja koji se temelje na sistematičnim i održivim rješenjima osnovnoškolskom  i srednjoškolskom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i  učenju kroz rad. Sudionici su posjetili učilište Omnia, koje nudi više srednjoškolsko i strukovno obrazovanje za mlade nakon gimnazije ili općeg višeg srednjoškolskog obrazovanja, Centra za obrazovanje odraslih Omnia, Omnia centar za obrazovanje kroz rad/ naukovanje, koji nudi strukovno obrazovanje organizirano na radnom mjestu, dopunjeno teorijskim predmetima Omnia radionice za mlade, InnoOmnia, državno i međunarodno priznat centar za cjeloživotno učenje i poduzetništvo te Omnia centar za partnerstva u obrazovanju koja razvijaju i koordiniraju međunarodne projekte povećanja kapaciteta i programe profesionalnog razvoja. Imali su priliku prisustvovati nastavi, razmjeniti iskustva s finskim kolegama te razgovarati s učenicima o njihovim iskustvima u dosadašnjem obrazovanju.

Logo_Step4VETSudionici su saznali na koji način Omnia djeluje na razvoju postojećih i novih kurikuluma te kako razvija inovativni pristup obrazovanju i povezuje ga sa poduzetništvom te na internacionalizaciji ustanove u vidu razvoja partnerstva na europskoj i međunarodnoj razini.

Kroz modernizaciju kurikuluma, a sve u skladu s potrebama tržišta rada, sudionici mobilnosti su kroz predavanja stručnjaka za razvoj kurikuluma(Ms. Sirije Hassinen, Ms. Kirsti Nopanen, Mr. Esko Lius, Mr. Jouko Kivimetsä i dr.) saznali kako Omnia pred nastavnike postavlja izazov izlaska iz ustaljenih načina rada i prihvaćanje suvremenih metoda poučavanja 21.stoljeća. Povezujući usavršavanje nastavnika, provođenje novih pedagoških smjernica i osmišljavajući pozitivno okruženje za učenje, Omnia uspijeva ponuditi vrhunski primjer profesionalnog razvoja, kao i nova rješenja kojima mogu zainteresirati učenike, stvarajući od njih gospodare svojih cjeloživotnih putova učenja. Isto tako, Omnia je dom jedinstvenog poduzetničkog centra. Okupljajući poduzetnike, učenike i nastavnike sa svih razina obrazovanja, InnoOmnia ruši granice i radikalna je inovacija koja ujedinjuje domene učenja i posla.

Pod vođenjem škole u 21. st. finski obrazovni sustav podrazumijeva izradu individualnog plana rada (Individual study path) za svakog učenika te samoprocjenu. Obrazovni sustav nema ocjenjivanja a naglasak je stavljen na učenje u stvarnom radnom okruženju. Uspjeh učenika koji završava svoje strukovno obrazovanje procjenjuje se demonstracijom vještina (Demonstration of skills) na radnom mjestu u kojem sudjeluju učenik, mentor i instruktor na radnom mjestu. U skladu s ishodima projekta Step4VET sudionici mobilnosti su svoja pitanja u razgovoru s kolegama usmjerili upravo prema razvojnom procesu takvom pristupu poučavanju, izradi kurikuluma za pojedina strukovna zanimanja digitalnom okruženju za učenje, uključujući i programe/alate te pedagoške tehnike i metoda učenja. Očekivani ishodi projekta su: smjernice za modernizaciju školskog kurikuluma i Europskog razvojnog plan ustanova nacionalnog konzorcija, preispitati opseg i parametare razvoja školskog kurikuluma na temelju iskustava mobilnosti, kroz proces implementacije primjeniti nove vještine i kompetencija u radu, ostvariti prijenos inovacija za daljnji razvoj školskog kurikuluma, samoprocijeniti dosadašnji rad i stvoriti uvjete za poboljšanje istog. U kuluturološkom dijelu programa partneri su osigurali različita predavanja i susrete kojima su se sudionici mogli upoznati sa zemljom domaćinom, njezinim kulturnim i prirodnim obilježjima, stilom života te  zahtjevnim finskim jezikom. Sudionici su se upoznali sa povjesnim i kulturnim obilježjima Helsinkija, posjetili glavne znamenitosti finskog glavnog grada, imali priliku isprobati tradicionalnu finsku kuhinju te posjetiti brojne kuluturne sadržaje koje nudi Helsinki.

 

Autorica teksta: Jadranka Krajnović, voditeljica projekta