Stvaranje poticajne okoline za učenje temeljeno na radu