Termini individualnih razgovora za roditelje

tjedan A

 

Redni broj

 

Ime i prezime nastavnika

RAZREDNIK NASTAVNIK
Dan Sat/mjesto Dan Sat/mjesto
1.                     Balentović Matej     Ponedjeljak 15:50 – 16:35

kabinet 17

2.                     Bernatović Slavica      Srijeda 9:40 – 10:25 h,  uč.3
3.                     Bilić Ivan Ponedjeljak 11:20-12:05

Dvorana

Ponedjeljak 11:20-12:05

Dvorana

4.                     Bitunjac Ivan Četvrtak 17:30h, kabinet 4 Četvrtak 14:50, kabinet 4
5.                     Blažević Mandić Mirjana     Četvrtak 14.00h., kabinet 1
6.                     Blažević Denis Srijeda 9:40 – 10:25h, kabinet  4 Srijeda 9:40 – 10:25h, kabinet  4
7.                     Buzov Nenad     Ponedjeljak 11:20h, kabinet 1P
8.                     Benić Ivan Srijeda 9.25-10:25, kabi.1 Srijeda 9.25-10:25, kabi.1
9.                     Crnac Zoran     Ponedjeljak 10:30 -11:15 uci 4p
10.                 Ćurić Mate Srijeda 10:25h, kabinet 8    
11.                 Čorni Miroslav     Ponedjeljak 8:40h, uč.14
12.                 Došlić Zvjezdana     Srijeda 11:15h, uč.11
13.                 Folk Hećimović Klaudija     Četvrtak 8:40h, uč.11
14.                 Gačić Tomislav Utorak 9:40-10:25, ured voditelja smjene Srijeda 17:30-18:15, ured voditelja smjene
15.                 Galić Kristina Srijeda 10:30-11:15, kabinet 4 Četvrtak 9:40-10:25, kabinet 4
16.                 Galović Mato     srijeda 14.50 – 15.35

kabinet 3p

17.                 Gajić Vedrana Ponedjeljak 10:30h, kabinet 4 Utorak 15:50, kabinet 4
18.                 Hrstić Jasna     Petak 8:30-9:10, kab.str.
19.                 Ivaniš Hrvoje Ponedjeljak 15:50, kabinet 3 Četvrtak 13:10, kabinet 3
20.                 Janjetović Miljanović Tatjana     Petak 11:40 – 12:20, kab. 1P
21.                 Jurišić Ivan     Utorak 9:50-10:25, kabinet 8
22.                 Knežević Saša Ponedjeljak 13:10, kabinet 1 Ponedjeljak 13:10, kabinet 1
23.                 Kokanović Mato     Srijeda 15:35, kabinet 17
24.                 Kolundžić Dragana     Utorak 11:15, kabinet 4
25.                 Krajina Tanja     Petak 13:10, kabinet 8
26.                 Kristić Marija Četvrtak 16:00, kabinet 1p Četvrtak 16:00, kabinet 1p

 

27.                 Lopac Marija Petak 17:30, kabinet 1 Petak 17:30, kabinet 1
28.                 Stefanović Majetić Mihaela Utorak 17:30, kabinet 4 Utorak 17:30, kabinet 4
29.                 Maratović Kruljac Maja     Utorak 11:15, ured koordinatora DM
30.                 Margetić Danijela

 (Stipe Kudrnaček)

    Petak 14:50  SP
31.                 Marinović Tomislav Srijeda 12:10-12:55h, dvorana Brod Srijeda 12:10-12:55h, dvorana Brod
32.                 Martić Mirjana     ponedjeljak 11:40h  kabinet 1
33.                 Matasović Ivan     Četvrtak 9:40, kabinet 15
34.                 Medaković Duško     Utorak 8:40-9:25, kabinet 1p
35.                 Mesić Dubravka ponedjeljak 12 !0 do 12 55

dvorana Brod

srijeda 13 10 do  13 55

dvorana Brod

36.                 Mofardin Gabrijela     Utorak 14:00, kabinet 4
37.                 Novoselović Marina Srijeda 13:00, kabinet 1 Srijeda 13:00, kabinet 1
38.                 Osmeričić Slaven     Petak 13:00, kabinet 17
39.                 Pavić Marina Ponedjeljak 10:30-11:15, uč.18 Ponedjeljak 10:30-11:15, uč.18
40.                 Pehar Zrinka Ponedjeljak 9:30-10.00kabinet 8 Ponedjeljak 9:30-10.00  kabinet8
41.                 Pocrnić Nataša Ponedjeljak 17.30 – 18.15

kabinet 4

Četvrtak 12:10 – 12.55

kabinet 4

42.                 Rajković Božica Utorak 18:15, kabinet stroj. Utorak 18:15, kabinet stroj
43.                 Rašić Andrea Utorak 14.50
kabinet 8
Utorak 14.50
kabinet 8
44.                 Skutari Vjeka Utorak 14:50 Utorak 14:50
45.                 Srakić Dario Četvrtak 16:45,kabinet 3 Četvrtak 16:45, kabinet 3
46.                 Starčević Marko Ponedjeljak 17:30, uč.4p Ponedjeljak 17:30, uč.4p
47.                 Šimundić Tomislav     Srijeda 12:55, EP
48.                 Šoronda Tatjana     Srijeda 8.00, kabinet strojarstva – pored uč.3p
49.                 Špehar Tomislav     Srijeda 11:20-12:05, kab. 15
50.                 Štivić Gabrijela     Utorak 16:40, kabinet 17
51.                 Tomljanović Josipa Četvrtak 14:00-14:45, uč.9 Srijeda 16:40, uč.6
52.                 Tomljenović Jasna     Srijeda 11:20, kabinet 1 (kabinet matematike)
53.                 Vujeva Slavko     Srijeda 14:50-15:35, kab.stroj.
54.                 Župan Veronika Četvrtak 11:20-12:05, kab. stroj. Četvrtak 11:20-12:05, kab.stroj.
55.                 Wachtler Donata Četvrtak 14:00-14:45, uč.3p Četvrtak 16:40 -17:25, uč.6
56.                 Zeba Eva     Srijeda 9:40-10:25. kab. 3p
57.                 Oreški Domagoj     Ponedjeljak 10:30-11:15, EP
58.                 Vidović Zvonimir     srijeda 14:45 – 15:35, kab. 9

tjedan B

 

Redni broj

 

Ime i prezime nastavnika

RAZREDNIK NASTAVNIK
Dan Sat/mjesto Dan Sat/mjesto
1.                     Balentović Matej     Ponedjeljak 15:50 – 16:35

kabinet 17

2.                     Bernatović Slavica      Srijeda 15:50 – 16:35 h, uč. 3
3.                     Bilić Ivan Ponedjeljak 14:00-14:45

Dvorana

Ponedjeljak 14:00-14:45

Dvorana

4.                     Bitunjac Ivan Srijeda 15:50, kabinet 4 četvrtak 10:30, kabinet 4
5.                     Blažević Mandić Mirjana     četvrtak 11:20, kabinet 1
6.                     Blažević Denis Srijeda 15:50-16:35, kab. 4 Srijeda 15:50-16:35, kab. 4
7.                     Buzov Nenad     Ponedjeljak 14.00, kabinet 1P
8.                     Benić Ivan  Srijeda 15:35-16:20, kab. 1 Srijeda 15:35-16:20, kab. 1
9.                     Crnac Zoran     Ponedjeljak 14:50 – 15:35 uči 4p
10.                 Ćurić Mate     Ponedjeljak 11:15, kabinet 8
11.                 Čorni Miroslav     Ponedjeljak 16:40, uč.14
12.                 Došlić Zvjezdana     Srijeda 13:55, uč.11
13.                 Folk Hećimović Klaudija     Četvrtak 16:40, uč.11
14.                 Gačić Tomislav Utorak 9:40-10:25, ured voditelja smjene Srijeda 17:30-18:15, ured voditelja smjene
15.                 Galić Kristina Srijeda 14:50-15:35, kabinet 4 Četvrtak 15:50-16:35, kabinet 4
16.                 Galović Mato     srijeda 10.30. -11.15

Kabinet 3p

17.                 Gajić Vedrana Ponedjeljak 14:50, kabinet 4 Utorak 9:40, kabinet 4
18.                 Hrstić Jasna     Petak 16:40-17:25, kab.stroj.
19.                 Ivaniš Hrvoje Ponedjeljak 9:40, kabinet 3 Četvrtak 12:10, kabinet 3
20.                 Janjetović Miljanović Tatjana     Petak 14:00 – 14:45, kab. 1P
21.                 Jurišić Ivan     Utorak 15:50-16:35, kab. 8
22.                 Knežević Saša Ponedjeljak 12:30, kabinet 1 Ponedjeljak 12:30, kabinet 1
23.                 Kokanović Mato     Srijeda 9:25, kabinet 17
24.                 Kolundžić Dragana     Utorak 14.00, kabinet 4
25.                 Krajina Tanja     Petak 11:40, kabinet 8
26.                 Kristić Marija Srijeda 16:00, kabinet 1P Srijeda 16:00, kabinet 1P

 

27.                 Lopac Marija Petak 7:45, kabinet 1 Petak 7:45, kabinet 1
28.                 Stefanović Majetić Mihaela Utorak 12:55, kabinet 4 Utorak 12:55, kabinet 4
29.                 Maratović Kruljac Maja     Utorak 14:00-14:45, kabinet koordinatora
30.                 Margetić Danijela

 (Stipe Kudrnaček)

    Petak 10:30  SP
31.                 Marinović Tomislav Srijeda

 

17:30-18:15h, dvorana Brod Srijeda 17:30-18:15h, dvorana Brod
32.                 Martić Mirjana     srijeda 9:40h   kabinet 1
33.                 Matasović Ivan     Četvrtak 15:50, kabinet 15
34.                 Medaković Duško     Srijeda 12:10.12:55, kabinet 1P
35.                 Mesić Dubravka ponedjeljak 13 10 do 13 55

dvorana Brod

srijeda 12 10 do  12 55

dvorana Brod

36.                 Mofardin Gabrijela     Utorak 11:20, kabinet 4
37.                 Novoselović Marina Srijeda 12:10, kabinet 1 Srijeda 12:10, kabinet 1
38.                 Osmeričić Slaven     Petak 13:00, kabinet 17
39.                 Pavić Marina Ponedjeljak 14:50-15:35, uč.18    
40.                 Pehar Zrinka Ponedjeljak 16:00-16:35, kabinet 8 Ponedjeljak 16:00-16:35

 kabinet 8

41.                 Pocrnić Nataša Ponedjeljak 7.50 – 8.35

kabinet 4

Četvrtak 13:10 – 13:55

kabinet 4

42.                 Rajković Božica Srijeda  18:15, kab.strojar. Srijeda 18:15, kab.strojar.
43.                 Rašić Andrea Utorak 10.30

kabinet 8

Utorak 10.30

kabinet 8

44.                 Skutari Vjeka Utorak 10:30 Utorak 10:30
45.                 Srakić Dario Srijeda 11:30, kabinet 3 Srijeda 11:30, kabinet 3
46.                 Starčević Marko Ponedjeljak 7:50, uč.4p Ponedjeljak 7:50, uč. 4p
47.                 Šimundić Tomislav     Srijeda 12:55, EP
48.                 Šoronda Tatjana     Srijeda 8.00, kabinet strojarstva – pored uč.3p
49.                 Špehar Tomislav     Srijeda 14:00-14:15, kab. 15
50.                 Štivić Gabrijela     Utorak 8:40, kabinet 17
51.                 Tomljanović Josipa Četvrtak 11:20-12:05, uč.9 Srijeda 8:40-9:25, uč.6
52.                 Tomljenović Jasna     Petak 14:00, 

kabinet 1(kabinet matematike)

53.                 Vujeva Slavko     Srijeda 10:30-11:15, kab. str.
54.                 Župan Veronika Petak 10:55-11:35 Petak 10:55-11:35
55.                 Wachtler Donata Utorak 15:50-16:35, uč.1 Utorak 17:25 – 18:10  kab. 4
56.                 Zeba Eva     Srijeda 15:50-16:35, kab. 3p
57.                 Oreški Domagoj     Ponedjeljak 14:50-15:35, EP
58.                 Vidović Zvonimir     srijeda 10:30 – 11:15 – kab. 9