Upiši se i ti u Tehničku školu!

Zašto?


Zato što smo prepoznatljivi po:

1. Kompetentnim nastavnicima

2. Suvremeno opremljenim učionicama i praktikumima

3. Solarnom demonstracijskom centru

4. Centru za nove tehnologije

5. Centru za savjetovanje učenika i roditelja

6. EU projektima (SB Solar, Slavonica Mehatronica, Navigator, Robo Challenge)

7. Projekti mobilnosti nastavnika i učenika

8. Stipendiranje učenika (GENE HAAS)

9. Multimedijalnoj knjižnici

10. Brojnim izvannastavnim aktivnostima

11. Obrazovanje odraslih

Imamo brojna priznanja, a posebno su nam značajna:

  • Priznanje Županije (1999.)
  • Ministrovo priznanje za uspješan, kvalitetan i kreativan rad (2000.)
  • Rezultati državnih natjecanja 

Zanimanja


 ELEKTROTEHNIČAR

Obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi.

 TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

Radi u industriji i zanatstvu. Obavlja složenija mjerenja i izraĎuje elektroničke i elektromehaničke sklopove. TakoĎer radi na voĎenju dokumentacije, kontroli i ispitivanju materijala, proizvoda i ureĎaja.

 RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO

Računalni tehničar za strojarstvo pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima u kojima se obrađuju tehnički materijali.

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe, prima i izdaje narudžbe, te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljki.  

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

Prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. TakoĎer, sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu.  

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta, arhitektonskog projektiranja, sanacije, rekonstrukcije, revitalizacije, konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada. Obavlja poslove arhitektonskog snimanja, sudjeluje u izradi arhitektonskih nacrta za izgradnju i adaptaciju stambenih i javnih zgrada i dr.  


Upisi u šk. god. 2017./2018.
 Promotivni letak