Vremenik izrade i obrane završnog rada

Prijedlog tema završnog rada:  do 14. listopada 2016.

Izbor tema završnog rada:        do 31. listopada 2016.

Prijava obrane: do 01. travnja 2017. za ljetni rok

do 7. srpnja 2017. za jesenski rok

do 01. prosinca za zimski rok

Predaja završnog rada:  do 12. svibnja 2017. za ljetni rok

do 30. lipnja  2017. za jesenski rok

do 22. prosinca 2016. za zimski rok

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

ljetni rok – lipanj 2017.                      od 12.06. 2016. do 27.06.2016.

jesenski rok – kolovoz 2017.              25.08.2017.

zimski rok – veljača 2017.                  od 03.02.2017.

Podjela svjedodžbi:   ljetni rok –       lipanj 2017.                 30.6.2017.

jesenski rok – kolovoz 2017.              31.08.2017.

zimski rok –   veljača 2017.                10.02.2017.