Aktivni mladi protiv nasilja

Projekt “Aktivni mladi protiv nasilja” provodi udruga Zora s partnerima, a sufinanciraju ga Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Čakovec.
Udruga Zora provodi projekt „Aktivni mladi protiv nasilja“ u sklopu kojeg su mladi iz srednjih škola u Čakovcu prošli edukaciju za vršnjačke edukatore, sudjelovali na radionicama snimanja i izrade edukativnih video reklama gdje su zajedno s mentorima, učenicima 3. razreda Graditeljske škole Čakovec, smjera medijski tehničar, izradili edukativne video reklame koje koriste kao edukativni alat u školama gdje vrše vršnjačku edukaciju o prevenciji govora mržnje i nasilja među mladima u srednjim školama.

 Teme edukativnih video reklama su:

podrška kome se obratiti ukoliko dođe do nasilja https://www.youtube.com/watch?v=3Qy0znLT0AQ
 
Mladi ne mogu sami riješiti problem vršnjačkog nasilja. Roditelji, nastavnici i stručnjaci mogu pomoći mladima u rješavanju njihovog problema. Uočavanjem i sprečavanjem nasilja šaljemo mladima poruku da nam je njihova dobrobit važna i da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje.
Multidisciplinarnim pristupom škola, udruga, ustanova i mladih stvaramo održiv i efikasan edukativni program za mlade u svrhu stvaranja škola u zajednici s nultom tolerancijom na govor mržnje i nasilje.
 

Nastavnici, učenici i roditelji video materijale mogu koristiti u svrhu edukacije i informiranja.