Centar za nove tehnologije

Centar za nove tehnologije u Tehničkoj školi otvoren je 5. travnja 2004. god. Namijenjen je redovnom obrazovanju učenika strojarskih i elektrotehničkih zanimanja, permanentnom usavršavanju nastavnika te prekvalifikaciji i dopunskom obrazovanju građana.

Zadaci Centra za nove tehnologije su:

 • podizanje kvalitete znanja i vještina tehničara koji završavaju Tehničku školu
 • podizanje kvalitete znanja i vještina tehničara drugih škola koji bi obavljali vježbe u Centru
 • trajno obrazovanje nastavnika
 • održavanje vježbi kojima se stječu specifična stručna znanja
 • dopunsko obrazovanje polaznika iz proizvodnih tvrtki
 • prekvalifikacija uz pomoć Zavoda za zapošljavanje
 • usavršavanje u obliku specijalističkih tečajeva za zaposlene u proizvodnim tvrtkama

Centar za nove tehnologije čine 4 specijalizirane učionice opremljene odgovarajućom opremom. To su :

 • učionica 2p: kabinet proizvodnog CNC obradnog centra
 • učionica 3p: kabinet za izvođenje vježbi  iz hidraulike i pneumatike, elektropneumatike, senzorike, vođenja procesa računalom i automatske regulacije
 • učionica 4p: kabinet za izvođenje vježbi  na CNC tokarilicama i glodalicama
 • učionica 5p: kabinet za izvođenje projektiranja AutoCAD, CATIA-u i Solid edge

Vježbe u Centru izvode:

 1. Božica Rajković, dipl. ing. strojarstva
 2. Marina Pavić, dipl.ing.strojarstva
 3. Slavko Vujeva, dipl. ing. strojarstva
 4. Mato Galović, dipl. ing. strojarstva
 5. Zoran Crnac, dipl. ing. strojarstva
Suradnja s drugim srednjim školama

U Centru se po dogovoru izvode vježbe za učenike srodnih zanimanja iz drugih škola.

 Suradnja s osnovnim školama

Tijekom svibnja Centar za nove tehnologije posjećuju učenici završnih razreda osnovnih škola u sklopu posjeta srednjim školama kako bi lakše odlučili gdje će se upisati.

 Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

Tehnološki  centar  može se  pohvaliti i  uspješnom  suradnjom  s  HZZ-om Slavonski Brod jer smo školovali 8 grupa po 12 polaznika za zanimanje CNC operatera u strojarstvu. Veći broj polaznika nakon završetka  obuke  zaposlio se  u tom  zanimanju.

Tehnološki  centar opremljen  je s  5 CNC strojeva.  U  Centru  se nalazi obradni proizvodni  centar (horizontalna tokarilica  s  C osi) NCT  S-280 (upravljački sustav  je NCT što u potpunosti  odgovara  FANUC upravljačkom  sustav) na kojem je moguće izvoditi operacije tokarenja, glodanja, bušenja, narezivanja i urezivanja navoja, brušenja, razvrtavanja. U centru  se nalaze još dvije tokarilice EMCO TURN 55 i dvije  glodalice EMCO  MILL 55.  Upravljački  sustav  je Siemens  Sinumerik 840D.

Učenici koji se školuju  za zanimanje Računalni  tehničar u  strojarstvu  rade praktičnu nastavu na CNC strojevima u opsegu po 4 sata tjedno po učeniku, dok učenici koji se školuju za Tehničara za mehatroniku rade praktičnu nastavu na strojevima u opsegu od 2 sata tjedno po učeniku. Učenici uče  ručno programiranje,  programiranje pomoću  ciklusa i programiranje CAD/CAM tehnologijom u SINUMERIK 840D I FANUC softwarskom program.

Učenici tijekom  četvrte godine školovanja samostalno rade na  strojevima gdje  moraju usmjeriti alate i izraditi izradak na stroju prema  zadanom crtežu. Nastavnik ocjenjuje učenički  rad na  osnovi točnih  dimenzija, površinske  hrapavosti i ukupnog  vremena izrade. Učenici moraju izraditi kompletnu CNC dokumentaciju na  osnovi  zadanog  crteža.

Svake godine školujemo dva školska odjela što  je  u prosjeku 60  učenika. Nakon završetka školovanja, učenici su u  potpunosti  osposobljeni za  posao CNC programera I CNC operatera. Možemo  se  pohvaliti i učenicima  koji su pobijedili na državnom natjecanju iz CNC tehnologije. Dva puta prvo mjesto u Republici Hrvatskoj iz CNC tokarenja osvojili su Barbara Posavac i Alen Ružičić. Nastavnici koji rade na edukaciji učenika iz CNC tehnologije u tehnološkom  centru  su Zoran  Crnac i  Marina  Pavić.

Hidraulika i pneumatika

Cilj nastave ovog predmeta je osposobiti učenike za samostalno projektiranje pneumatskih i elektropneumatskih sustava, kao i upoznati učenike s temeljnim zakonitostima  hidrauličkih sustava, te osposobiti učenike za samostalan rad s hidrauličkim komponentama u praksi.

Organizacija nastave

Teorijska nastava i labaratorijske vježbe održavaju se u specijaliziranoj učionici za hidrauliku i pneumatiku.

Vježbe
 se izvode na računalu s prikladnim programom za simulaciju i vizualizaciju procesa (FluidSim-P-H) i na didaktičkoj opremi.
Na vježbama može sudjelovati maksimalno 14 učenika ili polovina razreda.

Učenik svaku vježbu radi na tri načina, prvo na papiru u radnim listovima, zatim na računalu uz simulaciju provjerava ispravnost sheme koju je napravio iz zadanog tekstualnog dijela ili funkcionalnog dijagrama izvršnih elemenata, a tek nakon toga istu vježbu spaja na didaktičku opremu s pneumatskim i hidrauličkim komponentama. Vježbe su prilagođene pneumatskoj i hidrauličkoj opremi koja se nalazi u praktikumu.

Nastava robotike

Nastava iz predmeta Robotika te Robota manipulatora izvodi se za učenike zanimanja Tehničar za mehatroniku i Računalni tehničar za strojarstvo u 4. razredu.

Kroz ovaj predmet učenici se upoznaju  s osnovama robotizacije proizvodnih procesa, upravljanja robotskih sustava te mogu naučiti programirati robot i upravljati školskim robotom.

Učenici razvijaju i sposobnost rješavanja jednostavnijih problema upravljanja integrirajući znanja iz računalstva, senzorike, upravljanja i regulacije, automatizacije procesnih postrojenja i sl.

U teorijskom dijelu učenici se upoznaju s građom, kinematskim strukturama i mehanizmima industrijskih i mobilnih robota, a na praktičnim se vježbama uči programiranje rada robota.