Centar za savjetovanje roditelja i mladih Navigator

Radno vrijeme Centra:

 

 Nada Galić, prof.

PETAK: 8, 30 – 9, 10h

 

Kristina Galić, prof.

PONEDJELJAK: 14, 00 – 14, 45h

UTORAK: 18, 15 – 18, 55h

 

 

Misija

Misija Savjetovališta je pružanje savjetodavne i stručne potpore u slučajevima poteškoća u komunikaciji, poremećaja u ponašanju te detekciji i radu s djecom i mladima koji imaju ADHD, a u svrhu osiguranja lakšeg i prikladnijeg pristupa obrazovanju, uspješnije komunikacije i socijalne inkluzije istih.

Vizija 

 • razvijati uspješnu komunikaciju između roditelja, nastavnika i mladih;
 • povećati kvalitetu života i školski uspjeh osoba s poremećajima u ponašanju i ADHD-om

Ciljevi rada

 

 • pružanje besplatne stručne savjetodavne potpore mladima i roditeljima pri pojavi problema u ponašanju, poteškoća u učenju i komunikaciji te životnih kriza mladih ljudi;
 • osnaživanje i povećanje samopoštovanja mladih i roditelja
 • educiranje i povećanje svijesti mladih, roditelja i osoba koje s njima rade o problemima s kojima se oni svakodnevno susreću te njihovo aktivno uključivanje u društvo;
 • širenje suradničke mreže s drugim relevantnim institucijama i organizacijama.

 

Centar za savjetovanje roditelja i mladih „Navigator“ nalazi se u Tehničkoj školi Slavonski Brod, Eugena Kumičića 55.

Pri Centru za savjetovanje roditelja i mladih „Navigator“ pomoć i podršku će Vam pružiti:

 • Nada Galić, prof. hrvatskog jezika i književnosti
 • Kristina Galić, prof. hrvatskog jezika i književnosti

Djelatnice Tehničke škole u sklopu edukacija IPA projekta Navigator prošle su sljedeće edukacije:

 • Poremećaji u ponašanju i ADHD
 • Marte Meo praktičar
 • Marte Meo terapeut