Dopunski rad: raspored

Obvezan dopunski rad za učenike koji imaju zaključenu negativnu ocjenu održat će se u razdoblju od 28. lipnja do 2. srpnja 2021. god. prema rasporedu predmetnih nastavnika i nastavnih predmeta navedenih u tablici niže:

NASTAVNIK NASTAVNI PREDMET DATUM VRIJEME ODRŽAVANJA UČIONICA UKUPAN BROJ ODRŽANIH SATI
 

Ivona Ćosić

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

8:00-10:25 1P 15
 

Saša Knežević

 

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

8:00-10:25 1P 15
 

Marija Lopac

 

 

MATEMATIKA, FIZIKA

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,.

8:00-10:25  

1

15
 

Mirjana Blažević Mandić

 

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

8:00-10:25  

3P

15
 

Mirjana Martić

 

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

8:00-10:25 3P 15
 

Vesna Terzin

 

 

MATEMATIKA

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

8:00-10:25 3P(4) 15
 

 Gabrijela Mofardin

 

 

ENGLESKI JEZIK

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

10:35-12:05 4 10
 

Božica Rajković

 

 

STRUKA:

STROJARSTVO

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

10:35-12:05 3P 10
 

Mario Jurčak

STRUKA: ELEKTROTEHNIKA 28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

 

 

10:35-12:05

1P 10
 

Roza Mihić

STRUKA: ELEKTROTEHNIKA 28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

 

  

   10:35-12:05

12 10
 

Mate Ćurić

 

STRUKA:

PROMET

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

 

  

   10:35 -12:05

5 10
 

Tanja Krajina

STRUKA:

PROMET

28.06., 29.06., 30.06..

01.07., 02.07.,

 

 

   10:35 -12:05

10 10