Dopunski rad i popravni ispiti

Dopunski se rad u našoj školi organizira od 26. 6. do 6. 7. 2018. prema posebnom rasporedu koji će biti objavljen u holu naše škole.

Popravni će ispiti biti organizirani od 21. 8. do 24. 8. 2018. godine.