Europska godina mladih u Tehničkoj školi

 

U sklopu obilježavanja “Europske godine mladih u TŠSB” održana su predavanja na teme “Kultura odijevanja” i “Atletika: baza za sve sportove”.
 
Predavanja su održali nastavnici TZK-e: T. Marinović, D. Mesić, I. Bilić.
 
Europska godina mladih u TŠSB obilježava se u okviru inicijative u području europske politike za mlade na temu “Zdravlje, dobrobit i sport”.
 
Školski projekt “Europska godina mladih u TŠSB” provode članovi Školskog stručnog vijeća društveno-humanističke skupine predmeta i TZK-e.