Fakultativna nastava za učenike 1. razreda

Tehnička škola u školskoj 2017./18. godini nudi učenicima prvih razreda fakultativnu nastavu iz njemačkog jezika. Obrazac suglasnosti možete ispuniti kod upisnog povjerenstva tijekom upisa u prvi razred koji će se odvijati 13., 14. i 17. 7. 2017. godine od 8 do 16 sati.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)

Članak 27.

(12) Fakultativni dio nastavnog plana i programa u srednjoj školi obuhvaća nastavne predmete, odnosno nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima škole te sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. Ako se učenik srednje škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom nastavne godine.

Autor teksta: Josip Đurđević, pedagog