Mobilnost učenika u Škofju Loku

U sklopu Erasmus + projekta Kompas 4, pet učenika 3. A razreda boravi u Škofji Loki u Sloveniji.

U sklopu mobilnosti od 9. 1. 2023. do 21. 1. 2023., učenici će tijekom prakse usvojiti nova praktična znanja iz područja elektropneumatike i automatizacije te programiranja PLC-a.

Osim navedenog, tijekom boravka u Sloveniji, predviđene su i razne kulturološke aktivnosti.