Nastavak obrazovanja u školskoj godini 2016./2017.

Temeljem članka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/2008., 86/2009., 105/2010. –ispravak, 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013. i 152/2014.) i Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“ broj 8/2016.), objavljuju se programi obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije.

 

PROGRAMI

Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem i petogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovnog učenika.

  1. Računalni tehničar u strojarstvu
  2. Tehničar cestovnog prometa
  3. Elektrotehničar
  4. Arhitektonski tehničar

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istog obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno obrazovanje.

Srednje obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije učenik nastavlja u skladu sa zakonima koji uređuju djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi i strukovno obrazovanje.

Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Ostvarivanje prava za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije Škola uvjetuje polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće srednje škole.

Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika, obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva nadležnog za obrazovanje ili mrežnim stranicama Škole.