Obrane završnih radova: arhitektonski tehničar

Obrane završnih radova već su iza nas, a naši dragi maturanti trenutno vrijedno polažu ispite državne mature. 

U nastavku ove objave možete pogledati zanimljive makete i modele – završne radove učenika 4. f razreda.

Andrea Martić i Andrea Biber, Obnovljivi izvori energije – vjetroelektrane 

Valentina Budimir i Tatjana Dikanović, Maketa industrijske hale za proizvodnju elektromotora 

Irena Gavran i Lorena Šimičić, Dvostrešna krovišta s podnožnicama na dvostrukoj stolici na različitim međukatnim konstrukcijama 

Filip Grgić, Luka Stanić i Josip Vinković, Maketa rukometne dvorane 

Stela Ananić, Obnovljivi izvori energije – poboljšanje rada sunčanih kolektora

U suradnji s učenikom Ivicom Matićem iz 4. B 

Kristina Begić, Arhitektonske konstrukcije – maketa krovišta