Pedagoški kutak

Pazi na svoje misli jer utječu na tvoje riječi.
Pazi na svoje riječi jer utječu na tvoja djela.
Pazi na svoja djela jer utječu na tvoje navike.
Pazi na svoje navike jer utječu na tvoj karakter.
Pazi na svoj karakter jer utječe na tvoju sudbinu.

Talmud

Pedagoški kutak namijenjen je svim učenicima, roditeljima i nastavnicima Tehničke škole.

Služi kao kutak gdje možete pronaći obavijesti, informacije i fotografije o paniranim i provedenim aktivnostima u koje je uključena stručna služba škole te pojedine zanimljivosti ili „zrnca soli“ vezana za odgoj i obrazovanje.

helping-hands-nepal


Radno vrijeme stručnog suradnika pedagoga:

Josip Đurđević, mag. ped.

 

Dan u tjednu: Radno vrijeme:
PONEDJELJAK 13:00 – 19:00
UTORAK 08:00 – 14:00
SRIJEDA 13:00 – 19:00
ČETVRTAK 08:00h – 14:00
PETAK 13:00 – 19:00


Dopunska i dodatna nastava
Rad pedagoga u Tehničkoj školi

Pedagog u školi brine o organizacijskim poslovima, planiranju i programiranju rada škole, neposredno sudjeluje u odgojno-obrazovnom procesu te vrjednuje ostvarene rezultate i analizira ih. Uključen je u stručno usavršavanje nastavnika, sam se stručno usavršava te uvodi nastavnike početnike u odgojno-obrazovni rad. Vrlo važan dio posla školskog pedagoga je organizacija i sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole te suradnji s drugim stručnim suradnicima – školskim knjižničarkama u našoj školi. Pedagog posjećuje i prati nastavu, priprema i izvodi pedagoške radionice, pregledava školsku dokumentaciju i samostalno vodi svoju, sudjeluje u  radu stručnih i upravnih tijela škole, surađuje s nastavnicima i razrednicima, a značajna je i savjetodavna uloga pedagoga u radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima škole.

Od prosinca 2016. god. pedagog u Tehničkoj školi je Josip Đurđević.


 Pedagoške aktivnosti u šk. god. 2016./2017.…jer je pomaganje cool