Plavi mravi obilježili Dan zagrljaja

U utorak, 21. 1. 2020., naši su Plavi mravi slučajnim prolaznicima našega grada čestitali Dan zagralja.