Posjet švedske delegacije Tehničkoj školi

Tehničku školu u srijedu će, 16. 5. 2018. godine, posjetiti švedska delegacija koja u Slavonskom Brodu boravi u sklopu PLA/studijskog posjeta Hrvatskoj.

Delgaciju čini 15 članova različitih sektora: predstavnici sindikata, zavoda za zapošljavanje, organizacije poslodavaca i Agencije za strukovno obrazovanje iz Švedske.
Cilj posjeta je upoznavanje hrvatskog sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i planovi Hrvatske za poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja.

Tehnička škola u tom će se smislu predstaviti kao primjer dobre prakse.
Posjet se organizira u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.