Potvrde o položenoj državnoj maturi

Dragi maturanti,

 potvrde o položenoj državnoj maturi za jesenki rok  možete preuzeti u uredu  koordinatorice 19. 9. 2019. od 10:00 do 13:00 sati.

 Nakon navedenog datuma, potvrde možete preuzeti u radno vrijeme koordinatorice.