Potvrde o položenoj državnoj maturi

Poštovani maturanti,

potvrde o položenoj državnoj maturi možete preuzeti u uredu koordinatorice

                                           20. 07. od 9:00 do 13:00 sati.

Nakon navedenog datuma potvrde možete preuzeti u referadi od 10:00 do 12:00 sati.