Pripremni posjet

Projekt je osmišljen kao dio nastavnog plana kojim bi učenici četvrtog razreda proveli tri tjedna u Irskoj. Važne karakteristike cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa u Tehničkoj školi Slavonski Brod dobivaju sve više na značenju kako za same učenike tako i za nastavnike koji izvode nastavu u strukovnim školama. Škole danas moraju biti u mogućnosti izraditi i provoditi planove i programe, te se suočavati s promjenama u Nacionalnom i školskom kurikulumu. Projektom i izvanškolskim aktivnostima želimo učenicima i nastavnicima dati mogućnost i pokazati kako treba interkulturalno surađivati i unaprijediti vlastita znanja i sposobnosti.

Osim jezičnih i kulturalnih barijera, sudionici će se također suočiti s radom i funkcioniranjem obrazovnog procesa u Irskoj. Time nam je dana mogućnost međusobne suradnje, usporedbe i sinteze svega onoga što povezuje strukovne škole, sam odgojno-obrazovni proces kao i usavršavanje jezika. Pomoću ovakvih iskustava i mogućnosti sudjelovanja na projektima i međusobne suradnje nastavnici i školski timovi steći će neprocijenjivo iskustvo koje će im pomoći i unaprijediti dosadašnji rad, upotpuniti dosadašnja znanja i vještine, ukazati na važnosti internacionalne i interkulturalne suradnje. Prilikom pripremnog posjeta obići ćemo tvrtku Nissan Garage, Pressco i Camara. Sve će biti učinjeno da se realiziraju posjete navedenim tvrtkama, ali u slučaju da to ne bude moguće iz nekog nepredviđenog razloga, onda će se organizirati posjet tvrtki koja se bavi istim tipom posla i na istom nivou kvalitete i veličine.

Očekivani ciljevi su: usavršavanje jezika, upoznavanje zemlje i kulture, stjecanje novih znanja i vještina kako u teoriji tako i u praksi, što će učenicima omogućiti konkurentnost na tržištu rada, te pronalaženje partnerskih ustanova koje će pratiti rad i usavršavanje učenika. U ostale ciljevi mogu se još ubrojiti promatranje i analiza obrazovnog sustava zemlje domaćina, stvaranje inovativnih i kreativnih metoda rada, poboljšanje školskog kurikuluma koji je usmjeren razvoju, inovaciji i uspješnoj praksi, korištenje novih vještina te povezivanje predmeta istog obrazovnog područja i struke, razmjena i sinteza znanja i iskustava, te razvoj kvalitetne suradnje s drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama.

Sudionica pripremnog posjeta:

Kristina Galić, prof.