Prigovor na bodovanje ispita državne mature

Dragi maturanti,

 prigovor na bodovanje ispita državne mature možete podnijeti 13. 7. i 14. 7. 2023. u uredu našeg koordinatora za državnu maturu u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.