Primjer dobre prakse: obrana završnog rada

Dana 10. 6. 2019. učenici Kruno Kutuzović i Patrik Vučković iz 4. F razreda obranili su svoj završni rad za koji su izradili maketu mosta u Slavonskom Šamcu.

Čestitamo učenicima i njihovom mentoru, profesoru Krunoslavu Galoviću.