Projekt Kvalitetna škola

Projekt Kvalitetna škola

Tehnička škola je uključena u projekt “Kvalitetna škola – škola bez prisile” još od 2000. g. Završili smo 7 susreta u 2 stupnja edukacije.
Projekt afirmira unaprjeđivanje i razvijanje kvalitete ljudskih odnosa u svim relacijama, a napose u procesu učenja, tj. odgojno-obrazovnom radu. Promovira demokratizaciju odnosa kao i osobnu razinu odgovornosti svih sudionika.

Program provodimo cijelu godinu kroz sljedeće aktivnosti:

Pedagoške radionice na Nastavničkom vijeću, stručnim aktivnima, školskim vijećima, roditeljskim sastancima, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Timski rad – redovna nastava, sat razrednog odjela, programiranje sata razrednog odjela – razrednici po razredima, prijedlozi unapređivanja ocjenjivanja – voditelji školskih stručnih vijeća, roditeljski sastanci.
Projektna nastava – sat razrednog odjela, politika i gospodarstvo, tehnologija goriva i maziva, kultura komuniciranja, hrvatski jezik, stručni predmeti.
Sastanci s predsjednicima razrednog odjela na kraju 1. polugodišta i na kraju šk. godine – prijedlozi za unapređivanje odgojno obrazovnog procesa. Iste teme učenici sudjeluju na Razrednim vijećima i Nastavničkom vijeću.
Na kraju nastavne godine učenici 4. razreda daju osvrt na svoje četverogodišnje obrazovanje u Tehničkoj školi i prijedloge za kvalitetniji rad škole.
Učenici škole sudjeluju u EU kvizu – znanja o Europskoj zajednici
Samovrednovanje je obvezna ovogodišnja tema brojnih sastanaka Nastavničkog vijeća, Tima za kvalitetu, školskih vijeća – predavanja,radionice, timski rad, Swot analiza rada stručnih vijeća škole, Upitnici za samovrednovanje škole i nastavnikovog rada.

Odgovori