Projekt: Samovrjednovanje strukovnih škola


Projekt je sastavni dio nacionalnog projekta Samovrjednovanje strukovnih škola u sklopu kojeg će se afirmirati vrijednosti samovrjednovanja rada škole.
Ovaj projekt izrađuje i provodi Školsko povjerenstvo za kvalitetu u sastavu:
  • Vikica Lukić, ravnateljica,
  • Mirjana Matanović, koordinator projekta,
  • Nada Galić, nastavnica hrvatskog jezika,
  • Jadranka Junačko, knjižničarka,
  • Tanja Krajina, nastavnica prometne grupe predmeta,
  • Jasna Hrstić i Mato Galović, nastavnici strojarske grupe predmeta,
  • učenik i predstavnik roditelja.
Povjerenstvo za kvalitetu zajedničkom analizom izrađuje Razvojni plan škole, tj. prioritetnog područja – Godišnji plan i program rada škole za unapređivanje kvalitete nastave. Uspješnost realiziranja Razvojnog plana škole i provođenja projekta samovrjednovanja ispitujemo swot analizom i anketnim upitnikom za nastavnike, stručne suradnike, roditelje i pisanim osvrtima učenika naše škole. Rezultati se unose u web alat koji daje statističke podatke za Tehničku školu te državni prosjek i automatizmom izrađuje Razvojni plan za sljedeću godinu.