Projekt: Samovrjednovanje strukovnih škola


Projekt je sastavni dio nacionalnog projekta Samovrjednovanje strukovnih škola u sklopu kojeg će se afirmirati vrijednosti samovrjednovanja rada škole.
Ovaj projekt izrađuje i provodi Školsko povjerenstvo za kvalitetu u sastavu:
  • VIKICA LUKIĆ, ravnateljica
  • MATEA ĆORLUKA, stručni suradnik – pedagog 
  • MAJA MARATOVIĆ KRULJAC, strukovni nastavnik 
  • DRAGANA BRAINOVIĆ, nastavnik općeobrazovnih predmeta 
  • SARA ZEBA, polaznik 
  • KRUNOSLAV SOČKOVIĆ, roditelj
Povjerenstvo za kvalitetu zajedničkom analizom izrađuje Razvojni plan škole, tj. prioritetnog područja – Godišnji plan i program rada škole za unapređivanje kvalitete nastave. Uspješnost realiziranja Razvojnog plana škole i provođenja projekta samovrjednovanja ispitujemo swot analizom i anketnim upitnikom za nastavnike, stručne suradnike, roditelje i pisanim osvrtima učenika naše škole. Rezultati se unose u web alat koji daje statističke podatke za Tehničku školu te državni prosjek i automatizmom izrađuje Razvojni plan za sljedeću godinu.