Projekt samovrjednovanje strukovnih škola

Koordinator projekta: Ana Zovko, pedagoginja

Projekt je sastavni dio nacionalnog projekta Samovrjednovanje strukovnih škola u sklopu kojeg će se afirmirati vrijednosti samovrednovanja rada škole.

Ovaj projekt izrađuje i provodi školski Povjerenstvo za kvalitetu u sastavu: Mirjana Onukijević ravnateljica, Ana Zovko, koordinator projekta, Nada Galić, nastavnica hrvatskog jezika, Jadranka Junačko, knjižničarka, Tanja Krajina, nastavnica prometne grupe predmeta, Jasna Hrstić, nastavnica strojarske grupe predmeta, učenik i predstavnik roditelja, Mato Galović. Povjerenstvo za kvalitetu zajedničkom analizom izradi Razvojni plan škole, tj. prioritetnog područja – unapređivanje kvalitete nastave.

Uspješnost realiziranja Razvojnog plana škole i provođenja projekta samovrjednovanja ispitujemo swot analizom i anketnim upitnikom za nastavnike, stručne suradnike, roditelje i pisanim osvrtima učenika naše škole.
Rezultati se unose u web alat koji daje statističke podatke za Tehničku školu te državni prosjek i automatizmom izrađuje Razvojni plan za sljedeću godinu.

Opći i specifični ciljevi projekta su unaprjeđivanje rada škole te unaprjeđivanje kvalitete nastavnog procesa i profesionalni razvoj nastavnika kvalitetnijim stručnim usavršavanjima.

Strategije koje se pri tome koriste su hospitiranje nastavi, analiza nastave i istraživanje, postupci samovrjednovanja rada uposlenika, predavanja, tribine, fokus grupe, analiza dokumentacije, učenje rješavanjem problema i učenje otkrivanjem.

Očekivani rezultati Projekta samovrjednovanja strukovnih kola su kvalitetnija nastava i ocjenjivanje usklađeno s razinama znanja državne mature (ishodi učenja), povećan broj nastavnika u stručnim usavršavanjima, povećan uključenost nastavnika u diseminaciji, razvijenije sposobnosti samovrjednovanja rada nastavnika.