Raspored dopunskog rada u škol. godini 2019./2020.

 Obvezan dopunski rad za učenike koji imaju zaključenu negativnu ocjenu, održat će se u razdoblju od 29. lipnja do 3. srpnja 2020. god. prema rasporedu predmetnih nastavnika i nastavnih predmeta navedenih u tablici niže:

 

NASTAVNIK NASTAVNI PREDMET DATUM VRIJEME ODRŽAVANJA UČIONICA UKUPAN BROJ ODRŽANIH SATI
 

Slavica Bernatović

 

 

 

FIZIKA

29.06., 1.07.

 

15:00-17:15 VIRTUALNA 10
30.06., 2.07.

 

15:00-16:30
 

Mario Jurčak

 

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 29.06., 30.06.,

1.07., 2.07., 3.07.

8:00-9:30  

VIRTUALNA

10
 

Marija Lopac

 

 

MATEMATIKA

29.06., 30.06.,

1.07., 2.07., 3.07.

8:00-10:15 VIRTUALNA

 

15
 

Božica Rajković

 

TEHNIČKA MEHANIKA 29.06., 30.06.,

1.07., 2.07., 3.07.

8:00-9:30 VIRTUALNA 10