Sastanak stručne radne skupine

Dana 11.12.2015. održan je sastanak stručne radne skupine u vezi projekta Robo-Challenge gdje se radilo na novim kurikulumima i analizi postojećih kurikuluma. Na sastanku su bili prisutni članovi radne skupine te stručnjaci iz tih područja, Maja Jukić, Biserka Halavanja te Zoran Konjević.

 

sasatnak2 sastanak1