Step4VET, novi Erasmus+ projekt TŠSB

Projekt “Korak dalje u osiguranju kvalitete strukovnog obrazovanja kroz modernizaciju postojećih kurikuluma” za cilj ima modernizaciju postojećih kurikuluma partnerskih ustanova kroz inovativne pristupe Finskog obrazovnog modela u strukovnim obrazovnim programima te jačanje kapaciteta ustanova nacionalnog konzorcija na regionalnoj razini.

Koordinator nacionalnog konzorcija: Tehnička škola Slavonski Brod
Članovi konzorcija: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Požega, i Tehnička škola Županja
Partner projekta: Omnia, Finland

Mobilnost: 3.4.-10.4.2016., Espoo, Finska

Logo_Step4VET05_1392711375_EU_flag-Erasmus+_vect_POS