Sufinanciranje prijevoza učenika

Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda – pravo na sufinanciranje 75% troškova cijene mjesečne učeničke karte međumjesnoga (NE Podvinje, Kolonija, Jelas i sl.) javnog prijevoza (autobus i vlak) ostvaruju ako udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.

Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza i vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je:

– adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do 2 km od željezničke postaje;

– vozni red prilagođen održavanju nastave.

Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda – pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2016./2017. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ako su:

  • članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Udaljenost za ostvarivanje prava na sufinanciranje, odnosno financiranje prijevoza mjeri se od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta do adrese škole/praktične nastave i vježbi te stručne prakse. Provjera udaljenosti dviju adresa dostupna je uz pomoć interaktivne karte na službenim stranicama HAK-a: http://map.hak.hr/.

 

SVI UČENICI

(učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda)

TREBAJU IMATI NOVE POTVRDE.