TeachICT

Program: Cjeloživotno obrazovanje

Potprogram: Leonardo da Vinci

Tip aktivnosti: Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Broj projekta: 2013-1-HR1-LEO03-03083

Projekt je u cjelosti financiran od strane EU u iznosu od 15.016,00 EUR

Ugovor sa AMPEU potpisan: 14.6.2013.

Voditeljice projekta: Jadranka Junačko, dipl. knjiž. i  Ana Zovko, pedagog

Predviđeno vrijeme mobilnosti: Plymouth, Velika Britanija, 6. 10. – 13. 10. 2013.

Očekivani rezultati: razviti smjernice za učinkovitije korištenje IKT u nastavnom procesu, razmjena znanja i iskustva te korištenje novih znanja i vještina u radu, osvariti prijenos  znanja i inovacija, kritički prosuđivati profesionalni pristup radu u stranoj ranoj okolini, povečati jezične kompetencije, izrada IKT CookBook kao relevantnog izvora informacija (resursa) u kreiranju nastavnog sata.

Planirani su posjeti različitim školama  koje u ovome prijavnom obrascu služe kao primjer, a to su: TorBridge High School, All Saints Church of England Academy, Eggbuckland Community College, Coombe Dean School Academy,Ivybridge Community College. Sve navedene škole su prema  kriterijima kvalitete školskih inspekcija(Ofsted school inspection) ocijenjene kao izvanredne u svome radu (Outstanding). Izmjene su moguće, a projektni partneri obaviješteni o tim mogućnostima, ukoliko predviđene škole ne budu u mogućnosti ostvariti domaćinstvo. Partnerska ustanova domaćin obvezala se za pravovremenu najavu izmjene i adekvatnu zamjenu iste.

 Sažetak

Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija (u nastavku IKT) je u proteklih nekoliko godina u znatnom razvoju, a taj razvoj je pogodovao brojnim promjenama u obrazovanju. Sudionici obrazovnog sustava su svjesni činjenice da je promjena konstantan čimbenik u današnjem školstvu.

Podučavanje uz pomoć novih tehnologija, kao izazov tradicionalnim nastavnim programima, postala je gotovo dio svakodnevnice. Nastavnici se susreću s brojnim izazovima razvijanja inovativnih pristupa i metoda poučavanja u kojima se koristi IKT. Učenici od nastavnka očekuju novi pristup učenju, nastavu koja je prožeta formalnim i neformalnim sadržajem, nastavu koja je bliska i zanimljiva novim generacijama učenika.

Partnerske škole sudionice ovog projekta prepoznale su važnost integracije IKT u nastavne programe kako ključne u ishodima učenja pojedinih predmeta, a sve u duhu praćenja novih tehnologija sa svrhom poboljšanja kvalitete školskog kurikuluma. Sudionici mobilnosti će učenjem od kolega (peer learning) te razmjenom znanja i iskustva učiti na koji način se svakodnevna nastava može osnažiti i poboljšati korištenjem metoda e-učenja i općenito svime što današnja tehnologija nudi.

Primjenom know how metoda rada europskih kolega, s svrhom razmjene znanja, sudionici će izravno utjecati na nastavne procese u svojim školama. Naglasak ovog projekta mobilnosti je stavljen na peer learning kako bi sudionici mobilnosti postali aktivni sudionici u provođenju nastavnih sati, od pripreme do same realizacije sata.

Kurikulum u školama VB u literaturi je već davno prepoznat kao “kurikulum za učenje”, a podučavanje u školama razvija se u “pedagogiju za učenje”.

U RH informacijska i informatička pismenost u strukovni školama te vještine “učiti kako učiti” prepoznate su kao ključne za daljnji razvoj obrazovnog sustava, ali je nastavnicima u tome pogledu potrebna podrška u stručnim usavršavanjima kako bi se kvaliteta nastave, a samim time i ishodi učenja bili bolji.

To je ključno i za učenike koji iz strukovnih škola izlaze na tržište rada koje zahtjeva nova vještine i znanja kao i za prijeko bitne reforme koje su potrebn u strukovnom obrazovanju.

Partnerske škole sudionice projekta imaju iskustva u provođenju projekata kojim se poboljšava kvaliteta i učinkovitost strukovnog obrazovanja. Održivost projekta kroz izradu IKT CookBook na mrežnim stranicama škole nositelja projekta, kao svojevrsnog resursa za nove metode i izvore informacija, smatramo izvrsnim načinom kako lokalne tako i regionalne suradnje kojom se poboljšava kvaliteta rada u nastavi.

Prijenos znanja informacijsko- komunikacijskih tehnologija u strukovnom  obrazovanju.
ICT knowledge transfer in vocational education

Partneri projekta
Tehnička škola Slavonski Brod (nositelj projekta)

Tehička škola Sisak

Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod

EuroPartnership Agency (Plymouth, UK)