Upisi u Tehničku školu

Upisi u Tehničku školu održat će se u ponedjeljak od 12,00 do 18,00 sati,

a u utorak od 08,00h do 16,00 sati.

Elektronička adresa za dostavu dokumentacije: upis.tssb@gmail.com