Javne ponude

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 


 Tehnička škola Slavonski Brod raspisuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Obrazac: Javni-poziv_Munchen

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do 29. 9. 2017. g. u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle  nakon roka za dostavu neće se razmatrati.

Kontakt osoba: Tomislav Špehar

            Mob: 095 906 3657

            Mail: spehar2@net.hr

Datum objave javnog poziva: 21. 9. 2017.Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 

Tehnička škola Slavonski Brod raspisuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do 14. 3. 2017. u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle nakon roka za dostavu neće se razmatrati.

Obrazac poziva nalazi se u privitku.

Obrazac poziva

Odluka o odabiru tri ponude pristigle na javni poziv br. 1/2017. za višednevnu školsku ekskurziju u Veronu-Gardaland.

Odluka o odabiru tri ponude pristigle na javni poziv br. 1-2017 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni poziv broj 1/2017 za provedbu višednevne ekskurzije u Veronu -Gardaland

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Tehnička škola Slavonski Brod raspisuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do 6. 12. 2016. do 12.00 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle nakon roka za dostavu neće se razmatrati.

Obrazac poziva nalazi se u privitku.

Obrazac poziva

Odluka o javnom pozivu broj 2/2016. 

Odluka o odabiru najmanje tri ponude pristigle na javni poziv 2/2016. za provedbu izvanučioničke nastave u Španjolskoj.

odluka-o-odabiru-ponuda