Goo Be Cool

Prikupljanje elektroničkog otpada

Nositelj aktivnosti: Mato Galović, prof.
Razred: 3. C

Vidi vijest!

Ekologija u prirodi

Voditeljice: Jadranka Sučević, prof., Marinela Stanić Rusev, prof.
Razred: 1. E

Vidi vijest!

Recikliranje elektroničkog otpada

Voditeljica aktivnosti: Klaudija Folk Hećimović, prof.
Razred: 3. B

Vidi vijest!

Kalendar ljudskih prava

Voditeljica aktivnosti: Vjeka Skutari, prof.
Razred: 3. F

Vidi vijest!

Izložba fotografija

Voditeljice aktivnosti: Katica Opačak, prof. i Ena Javor, knjižničarka
Razred: učenici koji pohađaju Etiku

Vidi vijest!

Radionica: pomozi mi riješiti problem

Voditeljica aktivnosti: Snježana Petrić Glavaš, prof.
Razred: 4. F

Vidi vijest!

Radionica o ljudskim pravima i pravima učenika

Voditelj aktivnosti: Josip Đurđević, pedagog
Razred: 2. G

Vidi vijest!

Predrasude i stereotipi

Voditeljica aktivnosti: Jadranka Junačko, knjižničarka
Razred: članovi izvannastavne aktivnosti Knjiški moljci

Vidi vijest!

Izlaznost učenika na izbore - anketa

Voditeljica aktivnosti: Gabrijela Štivić, prof.
Razred: 4. razredi

Vidi vijest!

Početak provedbe projekta

Cilj projekta je razviti građansku i poduzetničku kompetenciju kod učenika te uključiti učenike u kulturna zbivanja u njihovom okruženju te ih osposobiti za razumijevanje europske i međunarodne dimenzije aktivnog i odgovornog građanstva.

Hodogram aktivnosti

Kultura komuniciranja

Voditeljica aktivnosti: Nada Galić, prof.
Razred: 2. B, 2. D

Vidi vijest!

Obilazak vodocrpilišta: razvijanje svijesti o potrebi uštede potrošnje vode

Voditeljica aktivnosti: Marija Kristić, prof.
Razred: 4. F

Vidi vijest!

Upoznavanje s kulturno-povijesnim spomenicima našeg grada

Voditelji aktivnosti: Ivan Jurišić, prof, Hrvoje Ivaniš, prof.
Razred: 2. F

Vidi vijest!

Moderna tradicija: bećarci

Voditeljica aktivnosti: Kristina Galić, prof.
Razred: 4. G

Vidi vijest!

Movember 2016.

Voditeljica aktivnosti: Gabrijela Mofardin, prof.
Razred: 2. C

Vidi vijest!

Financijska pismenost

Voditeljica aktivnosti: Mirjana Martić, prof.
Razredi: 4. A, 4. C, 4. D

Vidi vijest!

Gospodarstvo i škola

Voditeljica aktivnosti: Maja Maratović Kruljac, prof.
Razred: 4. D

Vidi vijest!

Izrada kutija za prikupljanje reciklažnog otpada

Voditeljica aktivnosti: Božica Rajković, prof. i Goran Žikić, prof.
Razred: 1. B, 2. A, 2. C, 4. A, 4. C

Vidi vijest!

Formalno i neformalno obrazovanje učenika: anketa

Voditeljica aktivnosti: Roza Mihić, prof.
Razred: 2. D

Vidi vijest!