Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučiočke nastave

Tehnička škola Slavonski Brod raspisuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do 6. 12. 2016. do 12.00 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle nakon roka za dostavu neće se razmatrati.

Obrazac poziva nalazi se u privitku.

obrazac_poziva_za_organizaciju_visednevne_izvanucionicke_nastave