Raspored sati za ponedjeljak, 7. 9. 2020.


 

1. SMJENA 2. SMJENA
NASTAVNIK UČIONICA
 1. SAT
2. SAT 3. SAT NASTAVNIK UČIONICA 1.SAT 2.SAT 3.SAT
1. RAZREDI (7:00-9:30) 2. RAZREDI (13:10-15:40)
Hrvoje Ivaniš 1
 1. A
 1. A
 1. A
Zoran Crnac 1 2.A 2.A 2.A
Dario Srakić 1P
 1. B
 1. B
 1. B
Klaudija Folk Hećimović 1P 2.B 2.B 2.B
Marina Šaravanja 4
 1. C
 1. C
 1. C
Gabrijela Mofardin 4 2.C 2.C 2.C
Ivan Bilić 7
 1. D
 1. D
 1. D
Mirjana Blažević Mandić 7 2.D 2.D 2.D
Marija Lopac 17
 1. F
 1. F
 1. F
Ivan Jurišić 16 2.F 2.F 2.F
Nataša Pocrnić 9
 1. G
 1. G
 1. G
Tanja Krajina 9 2.G 2.G 2.G
3. RAZREDI (8:00-10:30) 4. RAZREDI (14:10-16:40)
NASTAVNIK UČIONICA
 1. SAT
2. SAT 3. SAT NASTAVNIK UČIONICA 1.SAT 2.SAT 3.SAT
Danijela Margetić 2 3. A 3. A 3. A Dragana Brainović 2 4. A 4. A 4. A
Mato Kokanović 14 3. B 3. B 3. B Mirjana Martić 14 4. B 4. B 4. B
Slavko Vujeva 10 3. C 3. C 3. C Božica Rajković 10 4. C 4. C 4. C
Marko Starčević 5 3. D 3. D 3. D Kristina Galić 5 4. D 4. D 4. D
Marija Šaf 8 3. E 3. E 3. E Jasna Tomljenović 8 4. E 4. E 4. E
Vjeka Skutari 16 3. F 3. F 3. F Dubravka Mesić 17 4. F 4. F 4. F
Josipa Tomljanović 6 3. G 3. G 3. G Andrea Rašić 6 4. G 4. G 4. G

NAPOMENA: Nakon prva dva  sata, odmor će trajati 10 minuta.