Učenje u školskoj knjižnici i sa školskom knjižnicom

 

Učenici prvih razreda sudjelovali su na radionicama Učenje u i sa školskom knjižnicom.
 
 
Upoznali su se sa radom knjižnice, njezinom ponudom i pravilima.
 
 
Na kraju edukacije, evaluaciju radionice su odradili na zanimljiv način koji možete pogledati u videu.