Potvrde o položenoj državnoj maturi

 

Dragi maturanti,

potvrde o položenoj državnoj maturi možete preuzeti 17. 9. 2020. od 10:00 do 13:00 sati.

 Nakon navedenog datuma, potvrde možete preuzeti u tajništvu škole.

Koordinatorica državne mature

Vesna Terzin, prof.